Vyvolávací látky pro černobílou fotografii

 

Pyrogalol (Amidol, glicin)

-         dává účinné vývojky, není stálý v zásaditém prostředí – musí se přechovávat v prostředí kyselém

-         obrazy jsou hnědé a silně kryje

 

Amidol

-          vyvolává se ve slabě kyselém roztoku, není stálá v silně zásaditých roztocích

-          dává gradaci N a C

 

Glycin

-         je součástí vývojek zvolna a čistě pracujících. Využívá se pro jemnozrnné vývojky a tónovací vývojky, většinou s přísadou jiných vyvolávacích látek

 

Phenidon (methol)

-         tato látka je schopná nahradit methol (ale je horší), zvláště pak v kombinaci s hydrochinonem

-         samotný není moc účinný

 

Methol (phenidon)

-         výborný vyvíječ, pracuje už v mírné alkalitě

-         dává měkké odstupňování tónů a dobře využívá citlivost

 

Paraminofenol (methol)

-         využívá se ve vyvolávací látce Rodinal

-         je příbuzná metholu a proto se využívá jako jeho náhražka (není horší)

 

Atomal

- je součástí jemnozrnné vývojky stejného jména

 

Hydrochinon

-         velmi účinný vyvíječ

-         samostatně pracuje pouze při vyšší alkalitě a s louhy (OH) dává vývojku velmi kontrastně pracující, která dobře kryje (hustá čerň)

-         s fenydonem nebo metholem je účinný i ve spojení se střední a slabou alkalií

 

 

Neol (pyrokatechin)

-         pracuje v roztoku, který obsahuje silné alkálie

-         má vyrovnávací schopnosti a využívá citlivosti fotomat.; tzn.  že na málo exponovaných místech vyvolá vše

 

Pyrokatechin (neol)

-         velká schopnost vyrovnávat kontrasty v roztocích Na2SO3; dává utvrzující vývojku

-         užívá se většinou se silnými alkáliemi, proto zásobní roztoky musí být odděleny, smíchané vydrží jen krátkou dobu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofenylendiamin

-         vlastnosti jako parafenylendiamin

 

Parafenylendiamin

-         využívá se do jemnozrncýh vývojek se slabými alkáliemi

-         tyto vyvolávací látky mají schopnost částečně rozpouštět mikrokrystaly halogenidu Ag, tím dávají velmi jemné zrno, ale vyžadují několikanásobnou přeexpozici (2x – 5x)

-         se silnými alkáliemi (OH) tvoří velmi energické vývojky

-         směsi parafenylendiaminu a pyrokatechinonu v poměru 1:1 můžeme nahradit vyvolávací látkou meritol

 

 

 

 

Vyvolávací látky pro barevnou fotografii

 

 

 

Diethyl–parafenylendiamin (T22)0

-         v neg. bar. vývojce

-         je ve formě růžových a nahnědlých krystalků

-         v přítomnosti zásad se uvolňuje olejovitá volná báze, která se ve vodě špatně rozpouští, je jedovatá a na pokožce vyvolává silné záněty (čím více se uvolní volné báze, tím je roztok jedovatější)

-         je vhodné rozpouštět zvlášť vyvolávací látku a zásadu a oba slít dohromady až po dokonalém rozpuštění

-         není vhodné se dotýkat olejovité tekutiny a je nutné pracovat v rukavicích

 

 

Ethyl–hydroxiethyl–parafenylendiamin (T32)

-         používá se pro poz. proces

-         je méně účinný a méně jedovatý, protože jedovatá báze je lépe rozpustná

-         pokud chceme tuto chemikálii použít v negativním procesu zvyšujeme dávku 1,5x

 

Dibutyl - parafenylendiamin (AC60)

-         nejnovější barvotvorná vyvolávací látka

-         výborné barevné podání tónů

-         využívá se pro neg. i poz. vývojky

 

Zpět