PRACOVIŠTĚ – VYBAVENÍ

 

Retušárna

-         místnost, která musí být dostatečně osvětlena denními umělým světlem

-         provádí se tu retuš pozitivu, negativu a adjustační práce (leštění poz, ořezávání, zařazování do obálek)

-         retušovací stoly – zde provádíme retuš pozitivu a negativu; můžou být přizpůsobeny dennímu i umělému světlu

-         dalším vybavením je často i minilab na zpracování barevných pozitivů nebo i barevných negativů.

 

Atelier

-         slouží na snímkování při umělém osvětlení

-         reprodukce, snímkování firemních výrobků, reklamní a portrétní snímky

-         místnost je osvětlena jen umělým světlem, proto okna musí být dostatečně zatemněna závěsem

 

Zakládací komora

-         k zakládání filmů do kazet

-         neaktinické osvětlení (většinou se pracuje ale potmě)

 

Předkomora

-         k nasazování lázní

-         musí být dobře větratelná

-         denní nebo i umělé světlo

-         skříň s chemikáliemi, kuchyňské a laboratorní váhy, vařič a nádoby na nasazování roztoků

 

Negativní komora

-         k zpracování snímkového mat.

-         neaktinické osvětlení (tm. červené nebo tm. zelené)

-         suchý stůl – slouží na zakládání exponovaného mat. do kazet a vyvolávacích rámečků, na odkládání fotopapírů

-         mokrý stůl – obsahuje misky a nádoby na vyvolávání a ustalování fotomat.

-         sušící skříň – je vytápěna el. proudem, na sušení plochých filmů se můžou využívat i sušící rámy

 

Pozitivní komora

-         na zpracování rozmnožovacího mat.

-         bývá upravena do kójí, ve kterých bývá umístěna kopírka nebo zvětšovák

-         v každé kóji je suchý stůl se světlotěsnou zásuvkou na citlivý mat.

-         mokrý stůl obsahuje misky na vývojku, přerušovač a ustalovač

-         nad pracovním stolem bývá vždy neaktinické světlo menší intenzity a ve velkých komorách bývá navíc stropní neakt. s.

-         v této komoře bývají nádoby na praní pozitivu

-         všechny kóje musí být dostatečně větratelné a po skončení práce důkladně větryt

 

Digitální fotografie

-         pracoviště je vybaveno pouze pro digitální zpracování obrazu – většinou reklamní a technické ateliery

-         technické ateliery mají pouze kvalitní halogenové osvětlení

-         speciální digitální přístroj nebo technický přístroj, který má možnost použití dig. kazety, která je spojena s PC s fotogram na monitoru

-         dig. a technický přístroj pozoruje obraz, upravuje osvětlení, výrazné vyrovnávání sbíhavých linií a v závěru se může provádět i korekce barev

 

Zpět