Voda pro fotografické účely, roztoky a jejich uchování

-         pro přípravu všech lázní používáme vodu, kterou je třeba ve většině příp. upravovat

-         ¨úpravu vyžaduje zejména voda pro barevné fotografie

-         není-li v předpisu předepsána voda destilovaná není podmínkou, ale vždy musí být alespoň převařená

-         převařením zbavíme vodu přechodné tvrdosti, kterou způsobují hydrogenuhličitany Mg a Ca

-         stálá tvrdost vody je způsobena sírany a chloridy Ca a  Mg solí

-         stálá se dá odstranit destilací, M19 – hexametafosforečnanem sodným, iontovou výměnou, demineralizátor (nasazuje se na přívod vody)

Nasazování chemikálií

-         pro přípravu lázní je nejlepší 40°C, chemikálie se nikdy nesmí vařit

-         rozpuštění můžeme urychlit mícháním., třením v miskách,

-         pro nasazování je nejlepší používat skleněné nebo smaltované nádoby

-         kovové nejsou vhodné, protože chemikálie reagují s kovem a tím se roztok ničí

Filtrace roztoku

-         většina roztoků není chemicky čistá a obsahuje mnoho nerozpustných nečistot, proto musíme roztok před použitím filtrovat:

a)        přes chomáček vaty – odstraníme hrubé nečistoty

b)       filtrační papír – odstraníme jemné nečistoty

c)        dekantace – usazování, roztok necháme minimálně 2 hod. odstát, nečistoty klesnou ke dnu a pak opatrně sléváme roztok hadičkou, hadička musí být stále pod hladinou

 

Uchovávání roztoku

-         pro uchování se hodí láhve se zabroušenými látkami (většinou jsou hnědé)

-         dnes se dají používat speciální umělohmotné černé láhve s víčkem na zašroubování

-         výhodu těchto lahví je, že jsou lehké a nerozbíjejí se jsou neprůsvitné a proto není vidět množství chemikálie a špatně se ošetřují

-         protože se roztoky na vzduchu okysličují, musí být naplněny až po hrdlo – odebereme-li roztok, nasypeme do lahve skleněné kuličky, které ale můžou znehodnotit roztok

-         lahve s roztoky a chemikáliemy nedáváme do mrazu ani do přetopených místností

-         horko urychluje okysličování a rozklad roztoku, při nízkých mohou naopak krystalizovat

 

Otázky:

1)        Jakou vodu používáme pro fotografické účely?

2)       Kolik druhů tvrdosti znáš a čím je způsobena?

3)       Čím se upravuje voda pro černobílou a barevnou fotografii?

4)       Jaká teplota vody je dobrá pro rozpouštění chemikálií, jak urychlujeme rozpouštění?

5)       Kolik druhů filtrace znáš a proč se provádí?

6)       Co je to Dekantace?

7)       Jak uchováváme roztok, k čemu se používají skleněné kuličky?

Zpět