Složení a příprava vývojky

 

Vývojky jsou roztoky nebo pasty chemických látek, jejichž účinkem se mění osvětlený halogenid stříbrný (AgBr, AgCl, AgI) mění černé nebo hnědé  kovové stříbro, které tvoří foto. obraz a tím se latentní obraz stane viditelným

 

Složení vývojky

1)        Vyvolávací nebo-li redukční látky

2)       Konzervační látky

3)       Zásady (alkálie)

4)       Protizávojová látka Þ látka zpomalující vyvolávání

 

Vyvolávací látky

Vyvolávací látka je základní látkou ve vývojce. Je to látka redukující (vyvolávající), která mění osvětlený halogenid stříbrný na kovové stříbro. Podle druhu vyvolávací  jsou určeny základní vlastnosti a odvozen název vývojky. Vyvolávací látka se rychle spotřebovává, sama se okysličuje působením kyslíku ze vzduchu i z vody. Působením kyslíku vzniká hnědé barvivo chinon. Způsobuje hnědnutí vývojky, nebo hnědnutí kůže pokud vyvoláváme ručně.

 

Konzervační látka

Kvůli prodloužení trvanlivosti vývojky se přidává konzervační látka. Nejčastěji je to siřičitan sodný (SULFIT). Přítomnost siřičitanu sodného snižuje rychlost okysličení, protože na sebe váže kyslík ze vzduchu i vody a barvivo chinon. Vyčerpaná vývojka ve které nepůsobí konzervační látka je hnědá, protože siřičitan sodný neváže barvivo chinon.

Větší množství částečně rozpouští mikrokrystaly Ag a tím dávají vývojky jemné zrno ;současně ale vzniká nežádoucí špinavě zelený tón (v negativním procesu to ale nevadí)

 

Zásady (alkálie)

Jsou důležitou součástí vývojky a pracují v podstatě jako urychlovače. Nabobtnávají emulzi a tím umožňují vyvolávací látce rychleji proniknout k osvětlenému halogenidu stříbra.

Alkálie mají v podstatě 3 funkce:

a)     Umožňují účinnou formu vyvolávání

b)    Řídí jeho redukční potenciál

c)     Váží na sebe kyselinu bromovodíkovou, která vzniká při redukci bromidu stříbra

 

Dělíme je do 3 druhů

 

Silné alkálie

-         NaOH, KOH

-         používáme v negativním procesu

-         vývojky jsou energické, speciální a dávají modročerný tón

 

 

 

 

Střední alkálie

-         uhličitan sodný (soda), uhličitan draselný (potaž)

-         používáme pro všechny druhy vývojek

 

Slabé alkálie

-         fosforečnan sodný, draselný, tetraboritan sodný (borax)

-         používáme v negativním procesu - jemnozrné a slabě alkalické vývojky

 

 

Protizávojová látka

Jednou ze základních podmínek je, aby vývojka nedávala závoje, tzn., že nesmí vyvolávat neosvětlený halogenid stříbrný. Některé vyvolávací látky dávají závoj menší, jiné naopak větší. Malý závoj dávají vyvolávací látky metol, glycin a para-aminofenol. Nejznámější protizávojovou látkou je bromid draselný nebo BENZTRIAZOL, BENZIMIDAZOL Þ bar. foto.

Benztriazol a benzimidazol mají větší účinek, proto se jich používá méně a hlavně se využívají v barevné fotografii. Protizávojové látce se také říká látka zpomalující vyvolávání, protože obsahuje mikrokrystaly stříbra a tím brání vyvolávací látce rychlému přístupu k halogenidu stříbrnému. Pokud použijeme do vývojky větší množství protizávojové látky mikrokrystaly Ag se obalí silnou vrstvou a vyvolávání se prodlouží.

 

 

 

 

Zpět