Senzitometr

 

-         je to přístroj pomocí něhož se fotomat. (ČB i B, snímkový i rozmnožovací) uděluje řada expozic dle určitých pravidel

-         každý senzitometr obsahuje světelný zdroj, závěrku a modulátor expozic

-         musí splňovat základní podmínky:

a)            při exp. senzitogramu se musíme přiblížit co nejvíce podmínkám za kterých je exp. fotomat. v praxi

b)           přístroj musí pracovat přesně, pro kinematografii je přípustná nepřesnost cca. 3 % u mat. pro vědecké účely musí být přesnost ještě větší

 

Světelný zdroj

-         v současné době se používá žárovky podžahavené, protože světelný zdroj dává tok světla dostatečně konstantní

-         velikost vysílaného světelného toku musí být stálá, nesmí se měnit a musí být zvýšená její životnost na co nejvíc

-         kvalita světla se nesmí měnit, proto jsou nejvhodnější podžhavené žárovky

-         napětí je nutné sledovat pomocí wattmetru, který je v příslušenstvím senzitometru, nebo se používá stabilizátor napětí

-         má svou Tc a tu musíme přiblížit exp. mat.

-         podžhavené žárovky mají Tc = 2850°K (denní norm světlo A); pro úpravu Tc zařazujeme před zdroj a exp. mat. převodní filtry pro úpravu Tc (Č a M), často se používají kapalinové filtry (Davis-Gibsonův), mohou se však používat i skleněné a želatinové filtry

 

negativní mat. pro umělé světlo  3200°K

negativní mat. pro denní světlo   5400°K

rozmnožovací mat.                              2800°K

 

 

Závěrka

-         používá se běžná fotografická závěrka konstruovaná v rozmezích po 1/10 až po 1/1000

 

Modulátor expozice

-         tato část napomáhá k odstupňování exp. pro jednotlivá místa senzitogramu

e = E x t

-         moduluje tedy 2 způsoby a to, že mění intenzitu osvětlení při stále stejné hodnotě času, nebo naopak osvětlení je stejné a mění se čas

-         dle toho se dělí modulátory na intenzivní – proměnná intenzita E a časové – měníme t

 

 

 

-         kromě toho rozlišujeme ještě modulátory plynulé, kde se exp. mění plynule a stupňovité (kde se mění ve ° intenzita E)

-         za předpokladu, že by reciproční zákon platil, nebylo by mezi jednotlivými modulátory velkých rozdílů

-         vždy se dává přednost takovému senzitometru, který co nejvíc odpovídá praktické exp. snímků

 

Denzitometr

-         přístroj na měření optické hustoty černého kov. Ag na senzitogramu

-         dříve se používali denzitometry vizuální

-         byly to jednoduché optické přístroje, které umožňovaly v zorném úhlu okuláru sledovat a proměřovat hustotu měřeného filmu s hustotou klínu

-         dnes se vyrábějí výhradně denzitometry přímo ukazující nebo kompenzační

-         denzitometr přímo ukazující je jednoduchý používá se u něj selenový fotočlánek na němž se při osvětlení žárovkou tvoří elektrický proud

-         velikost tohoto el. proudu je závislá na množství paprsků, které projdou vzorkem, intenzita proudu se měří mikroampérmetrem, který převádí tuto hodnotu do hodnot logaritmických (číselných) a ty se nanáší na graf

-         denzitometr kompenzační – světelný svazek paprsků je dělen pomocí 2 zrcadel do 2 paprsků

-         1 paprsek prochází hustotním etalonem a dopadá na čidlo, 2. svazek prochází plynulým šedým klínem a měřeným filmem a dopadá na 2. čidlo

-         posunem klínu vyladíme světelné paprsky tak, aby si intenzity byly rovny

-         ampérmetrem neprochází žádný proud ukazuje 0 a posuv filmu je zachován

-         určujeme tak citlivost mat.

 

Měření hustoty

-         při průchodu vrstvou se světlo rozptyluje na zrnkách Ag

-         paprsky vycházejí za filmem navzájem rovnoběžné, ale část je jich rozptýlená, proto je důležitá vzdálenost čidla (filmu)

-         při dotyku s filmem je zachyceno víc paprsků než ve větší vzdálenosti od něj

-         proto se rozlišujeme dvojí hustotu:

1.      Rozptýlená - uplatňuje se při zvětšování a reprodukování

2.      Směrovaná - uplatňuje se při kontaktním kopírování

-         za jinak stejných podmínek dostaneme úplně jinou charakteristiku pro jednotlivé výrobní postupy

-         této skutečnosti musíme přizpůsobit druh měření, výběr mat. (kopírovací méně citlivý, zvětšovací a snímkové víc citlivé)

-         pro každé zpracování je nutné použít přesně určenou vyvolávací lázeň

 

SCHÉMA KOMPENZAČNÍHO DENZITOMETRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s ...................... světelný zdroj - vyzařuje na obě strany paprsky

z....................... zrcadla - rovinná, odrážejí paprsky z s

E...................... hustotní etalon

V...................... měřený film

F...................... čidlo - fotochemický článek, který převádí světelnou 

           energii na elektrický proud

  ...................... nula na ampérmetru nebo voltmetru

 

Zpět