Druhy vývojek

 

-         vývojka je roztok nebo pasta, který přeměnuje ovětlený halogenid Ag na černé nebo hnědé kovové stříbro

-         podle druhu a množství chemikálie dostváme různé druhy vývojek s různými vlastnostmi

 

Universální vývojka

-         pro zpracování negativů i pozitivů

-         vyvolávací látky - různé kombinace hydrochinonu, paraaminofenolu, phenidonu a metholu

-         dává velké zrno, proto se nehodí pro zpracování kinofilmů

-         využívá se zejména pro amatérské foto

-         může být ve formě roztoku, nebo navážených chemikálií (nižší kvalita)

 

Tankové vývojky

-         pro zpracování negativů

-         výhodné pro dlouhodobé použití v laboratořích s velkým provozem

-         složení je takové, aby si uchovaly co nejdéle své vlastnosti

-         obvykle se regenerují regenerátory (roztoky, které vyrovnávají úbytek vyvolávací látky a vody)

-         vývojky tohoto druhu obsahují velké množství konzervačních látek a tím vývojka dává jemné zrno

-         v těchto vývojkách se také využívá menší množství alkálií středních (soda, potaž), nebo alkálie slabé (fosforečnany K a Na)

-         vyvolávací doby se pohybují kolem 30 minut

 

Jemnozrná vývojka

-         tento druh musí zajistit co nejjemnější zrno, které potřebuje předvším tam, kde budeme dělat z negativu velké zvětšeniny

-         jemnozrnosti se dosáhne použitím jemnozrných vyvolávacích látek - parafenylendiamin, ortofenylendiamin

-         používá se také větší množství uhličitanu sodného (sulfit) a malé množství alkálií středních, nebo slabé

-         tyto vývojky vyžadují 2x-5x větší přeexpozici, protože vyvolávací látky rozpouštějí mikrostaly Ag a tím nevyužívají citlivosti

 

Pozitivní vývojka

-         pro zpracování kopírovacího nebo zvětšovacího fotopap.

-         musí dávat čisté, pěkné tóny a nesmí závojovat

-         obsahuje methol, hydrochinon; podle množství jednotlivých vyvolávacích látek pracuje vývojka s různou gradací (N,C,S)

-         obsahuje střední alkálie (soda, potaž)

-         uhličitan sodný (konzervační látka) se nesmí používat mnoho, aby nevznikal nežádoucí špinavě zelený tón

-         používá-li se glycin, dostaneme hnědý tón a říkáme jí tónovací

-         větší množství alkálií i hydrochinonu dává tón modročerný

 

Pozvolně pracující

-         obsahuje methol a slabé alkálie (borax), nebo malé množství středních (borax)

-         používá se na snímkový mat.

-         jemnozrnost se docílí větším množstvím uhličitanu K, Na

-         pracuje pomalu, měkce

-         říká se jim polofyzikální, slabě alkalické

 

Vyrovnávací vývojka

-         tlumí rozdíly mezi světlem a stínem

-         tato vývojka pracuje nejprve ve stínech a pak ve světlech; vyrovnává i podexpozici; využívá citlivosti

-         obsahuje neol, pyrokatechin a silné alkálie (NaOH, KOH)

-         vydrží jen krátkou dobu, proto je vhodné používat dvoukroztokové vývojky    pexpal (Ing. Koblica); složení:

1.         roztok - vyvolávací a konz. látky (2 - 3 min)

2.        roztok - alkálie, konz. a protizávoj. látky (1 - 2 min)

 

Rapidní (energetická) vývojka

-          jsou to vývojky, které pracují rychle

-          využívají se pro vyvolávání v krátkých časech (3 min.) nebo pro vyvolávání nedostatečně osvitnutých negativů

-          zvýšená rychlost vyvolávání je způsobena velkou koncentrací vyvolávací látky

-          používají se velké množství středně silných alkálií nebo alkálie silné

-          mají minimální ředění, vyšší teplotu vývojky, nevýhodou těchto vývojek je, že se dávají velké zrno

 

Vývojky pro vysoké a nízké teploty

a)        vysoké teploty

-         tyto vývojky se využívají v oblastech nebo minilabech, kde teplota lázní je vyšší než 20ºC

-         zabraňují bobtnání želatiny a tím porušení citlivé vrstvy

-         nejčastěji se do vývojky přidává utvrzující látka síran sodný (Glauberova sůl) nebo kamenec chromitodraselný, kamenec hlinitodraselný

-         podobný účinek má také síran hořečnatý a tříslící vývojky

-         tříslící vývojky obsahují vyvolávací látky: Hydrochinon, pyrokatechyn nebo pyrogalol bez siřičitanu sodného (SULFITU), proto má utvrzující účinky

-         vrstvy utvrzené formalínem vydrží i teplotu vařící vody

-         jsou však velmi křehké a při sušení se lámou

 

b)       nízké teploty

-         využívají se při teplotě 0ºC a nižší

-         do těchto vývojek se nejvíc hodí vyvolávací látky: Amidol, methol, pyrokatechyn, které mají nízký teplotní koeficient

-         do těchto vývojek se přidává nemrznoucí  směs, nejčastěji glykol (část vody se nahradí nemrznoucí směsí)

 

Technické vývojky

-         jsou to vývojky používané  pro reprodukce Þ černobílé kresby, pro rengenové materiály, pro mikrofilmovou techniku (černá a bílá), mají vysokou rozlišovací schopnost

-         jsou to vývojky energetické a kontrastní se silnější zásaditostí a vysokou koncentrací vyvolávací látky

-         často se využívá vyvolávací látka hydrochinon, která ve spojení se silnou alkálií dává modro-černý tón obrazu

-         v mikrofilmu je třeba dosáhnout jemnějšího zrna, proto se zvyšuje množství siřičitanu sodného (velké množství siřičitanu sodného  částečně rozpouští mikrokrystaly stříbra a tím vývojka dává jemné zrno), současně vzniká špinavě zelený tón, proto se v pozitivním procesu větší množství siřičitanu sodného nepoužívá

 

 

 

Vývojky senzitometrické

-         využívají se pro senzitometrické měření při zpracování charakteristiky

-         mohou to být různé druhy vývojek pro zpracování snímkového i rozmnožovacího materiálu pro černobílou i barevnou fotografii

-         tyto vývojky musí mít stále stejné složení, nasazují se z kvalitních a čistých chemikálií

-         musí být dodržena stálá teplota, ředění a doba vyvolávání

 

Vývojky pro zvláštní účely

-         v různých odvětvích vědecké a lékařské práce se používají speciální vývojky

-         mohou být ve formě kapaliny, pasty i pevné látky

-         nasazují se přesně dle předpisu, který dodává výrobce materiálu, pro něhož je vývojka určena, nebo výrobce dodává vývojku hotovou

 

 

Zpět