Uložení chemikálií a jedů

 

-          chemikálie, zejména některé prchavé a jedovaté, ohrožují svými výpary citlivé vrstvy foto. materiálu, proto je nutné chemikálie uskladňovat odděleně v samostatné skříni. Nejlépe i v samostatné místnosti. Ve fotografii se často používají jedy a kyseliny, které podléhají příslušným předpisům. Musí se uchovávat přesně podle vzoru.

-          za vydání chemikálií odpovídá vedoucí pracovník

-          při uskladňování chemikálií se nesmí zapomínat na jejich různé vlastnosti. Většinou používáme skleněné láhve se zabroušeným hrdlem, pro látky citlivé na světlo musí být láhve hnědé, na hydroskopické látky (přijímají vodu ze vzduchu) používáme zátky gumové (skleněné zátky se v hrdle zapékají a těžko se z láhve vytahují.

-          každá láhev musí mít štítek s označením, na kterém je uveden název chemikálie, její chemický vzorec a u jedovatých látek musí být označení jed       Þ lebka se zkříženými hnáty

 

-          rozeznáváme 2 druhy lahví Þ prachovnice, které mají široké hrdlo se používají na uchování chemikálií (pevných látek)a lékovnice, mají úzké hrdlo a používají se pro uchovávání kapalin

 

Otázky:

1)        Jak uchováváme chemikálie?

2)       Co víš o jedech a kyselinách?

3)       V čem se uchovávají chemikálie a citlivé látky na světlo a proč?

4)       Jaké typy lahví znáš a co se v nich uchovává?

5)       Jak se uchovávají látky hydroskopické?

6)       Jak chráníme roztoky před kyslíkem?

 

 

Zpět