Bezpečnost práce

 

Protože pracujeme s el. přístroji, roztoky a jedovatými látkami, musíme se řídit přísnými bezpečnostními pravidly a dodržovat čistotu a hygienu při práci.

Nikdy neuvádíme do provozu přístroje mokrýma rukama, přístroje si čistíme vypnuté ze sítě. Musíme mít gumové podrážky, abychom byli izolováni od země. Zástrčku držíme jen jednou rukou, v lab. pracujeme v plášti, aby se chem. se kterými pracujeme neznečistily oděv (vývojka – hnědé, ustalovač – bílé).

Vyvoláváme a ustalujeme pomocí pinzety, ruce zbytečné nenamáčíme do roztoků. Pokud pracujeme rukama, musíme se vždy důkladně omýt a namazat.

Nikdy nesmíme přenášet 1 roztok do 2.; makat na citlivé mat. mokrýma rukama od vývojky (tmavé skvrny), nebo mastnýma, nebo do ustalovače (bílé).

Misky a nádoby umýváme… staré chemikálie způsobují skvrny, znehodnocují nový roztok.

Po skončení práce důkladně vyvětráme, protože výpary jsou škodlivé.

Přesné bezpečnostní předpisy jsou určeny zvlášť pro každé pracoviště.

 

Zpět