Skupiny

 

-       mohou být symetrické, tzn. že na obou polovinách skupiny je stejný počet osob, které jsou mírně otočeny ke středu skupiny a ruce mají volně položeny v klíně, vhodné je aby všechny osoby měly ruce stejně

-       kontrolujeme, aby si modely nedržely kolena - ruce jsou zvětšeny a deformovány, nohy musí být u sebe

-       je vhodnější, aby měly 1 nohu vykročenou

-       dbáme na to, aby všechny modely byly dobře vidět

-       při snímkování studentů SŠ a VŠ posazujeme profesory, učitele do středu skupiny a tím zdůrazníme úctu a vážnost

-       při snímkování žáků MŠ, ZŠ je vhodné umístit učitele na kraj skupiny a tím vyjadřujeme ochranu

-       menší skupiny můžeme fotit jako nesymetrické, kdy hlavy jednotlivých osob tvoří trojúhelníky - trojúhelníková kompozice; není dobré aby 2 osoby byly ve stejné výšce

-       pro tyto snímky je vhodné využívat záběry na schodech, nebo velmi zajímavě působí záběry z nadhledu (balkon, okno)

-       velké skupiny stavíme do mírného obloučku a na kraj stavíme menší osoby; ty jsou pak blíže k objektivu a proto jsou opticky větší

 

Osvětlení

a)  atelier

-       symetrické skupiny nasvětlujeme stejnoměrně středně C až S světly, reflektory se širokým světelným tokem, tj. světelné vany, rampy, softboxy, quadroflexy...

-       nohy prosvětlujeme z obou stran samostatným reflektorem - vlasovkou na nízkém stojanu

-       skupiny nesymetrické můžeme nasvětlovat stejnoměrně nebo zdůraznit hlavní osoby bodovým světlem (maul, vlasovka) a zbývající osoby zůstanou v mírném polostínu - tomuto typu se říká REMBRANDTOVO OSVĚTLENÍ

b)  v přírodě

-       volíme dle druhu fotomat.

-       u ČB mat je vhodnější osvětlení středně C, u barevné S

 

Objektivy

-       vždy ostře kreslící, protože v obraze jsou malé hlavy a je důležité, aby všechny byly dobře prokresleny

-       f volíme dle velikosti skupiny a možnosti odstupu od ní; pokud máme dostatečný odstup je nejlepší použít objektivy s N f, pokud nemáme odstup použijeme krátké f, které mají také velikou hloubku ostrosti

-       velmi krátkou f u širokoúhlých objektivů není vhodné používat, neboť mají velkou (nadsazenou) perspektivu a často se stává, že osoby v 1. řadě jsou o hodně větší než v 2., 3.

-       pokud máme dostatečný odstup od skupiny a chceme získat malou hloubku ostrosti, tzn. neostré pozadí za skupinou, použijeme nízkou clonu příp. se spojením s šedým filtrem a dlouho f objektivem

 

Zpět