Snímkování dvojportrétu

 

-      je to snímání dvou osob maximálně do pasu

-      u dvojportrétu musíme zachytit nejen správnou typologii obličeje obou modelů, ale i vzájemný vztah obou modelů k sobě.

 

Póza

Modely sedí-

-       větší model, starší nebo muž sedí rozkročmo za menším, mladším nebo ženou

-     sedí na otočné žídly bez opěradla rameny se dotýkají vrcholy hlav se dotýkají aby tvořili trojúhelník.Touto pózou dostaneme modely blízko sobě

-    pokud modely sedí vedle sebe musíme použít pózu méně přirozenou a pohodlnou. Je nebezpečí, že se modely od sebe oddělí

 

Modely stojí-

-   menší model, mladší nebo žena stojí před větším, starším nebo muže

      stojí na vnitřních nohách pevně a na vnějších mají pohov. Tím dostaneme modely blíž k sobě

-   ramena se dotýkají a hlavy tvoří trojúhelník

-   je dobré, aby model stojící vzadu zejména muž byl větší proto je vhodné zejména muže postavit na praktikábl(bedýnku) a tím se model vyvýší.

 

Póza taneční-

-     modely stojí v takové póze jaká se používá u kolových tanců(polka, valčík)

-     modely jsou k sobě otočeni v ostrém úhlu ramena se dotýkají a hlavy tvoří trojúhelník.

-     pokud je muž nižší využíváme praktikábl nebo nízké schodiště.

-     tuto pózu využíváme hlavně u svatební fotografie, pokud má fotograf  zkušenosti mohou stát modely zády k sobě a        dotýkají se rameny krepe jsou blíže objektivu.

 

Výřez

-       můžeme použít výřez šířkový nebo výškový, který je vhodný u modelů bez zajímavého oblečení

-       pokud mají modely zajímavé oblečení nebo si zákazník přeje vyfotografovat část oděvu použijeme výškový formát

-       u svatební fotografie používáme většinou výškový výřez, abychom dostatečně zachytily celou kytici.Pokud má nevěsta kytici tmavou a malou je lépe ji umístnit kytici na straně nevěsty u které se předpokládají světlé šaty.

-       Kytice velké a bílé je dobré umístnit na stranu ženicha, aby se narušila tmavá plocha obleku. Vždy se řídíme vkusem a citem.

-       směr pohledu-modely se mohou dívat oba jedním směrem, to je z anfasu nebo 1/3,2/3 anfasu nebo se dívají do kříže v tom případě můžeme jeden model natáčet z anfasu a druhý z 1/3,2/3 anfasu nebo i z profilu.Oči jsou otočeny vždy ve směru pohledu

 

Osvětlení

 

Pozadí-

-       můžeme vytvářet kužel světla nad oběma modely, který sahá do  

-       poloviny uší a na obě strany stejně.

-       pokud má jeden model oděv světlí a druhý tmavý umísťujeme kužel světla za model s tmavým oděvem.

-       kužel světla tvoříme reflektorem vlasovka,který dává tvrdé nebo střední kontrastní světlo(popis reflektoru)

-       u svatební fotografii nebo pro specielní případy můžeme použít pozadí narušené pomocí reflektoru maul, kdy před fressnellovu čočku vkládáme různé šablony a ty promítáme na pozadí ( siluety architektury, větve stromu,atd.)

 

Osvětlení vlasů-

-       protože snímkujeme dva modely,můžeme osvětlovat každý model samostatně nebo můžeme použít jeden reflektor na osvětlení obou modelů.

a) Oba modely mají tmavé husté vlasy-

-       každý model samostatně, větší intenzitou a vyšším kontrastem pomocí reflektorem MAUL.

 

b) Jeden model tmavé a druhý světlé vlasy-

-       osvětlujeme každý model samostatně různou intenzitou a kontrastem.

-       světlovlasí nasvětlujeme méně a měkčeji, na reflektor přidáváme síťku nebo matnici.

c) Jeden model má málo vlasů-

-       malá intenzita nebo vůbec neosvětlujeme (polarizační filtr)

d) Oba modely světlé krátké vlasy- 

-       osvětlujeme každý model samostatně, měkkým světlem malou intenzitou nebo jedním reflektorem oba zezadu. v tom případě musíme dát pozor, aby světlo nesvítilo do objektivu.

-       Ve všech případech osvětlení nesmí nastat přezáření a světlo nesmí zasahovat do obličej.

 

Hlavní světlo-

-       Vytváříme jim plastiku, klínek nebo trojúhelník u dvojportrétu se častěji vytváří u obou modelů osvětlení klínkové. Pouze v případě, že každý model má jiné otočení hlavy (anfas, 1/3 anfasu) používáme osvětlení kombinované- klínek a trojúhelník.

-       Stejně jako u portrétu klínek nesmí zasahovat do úst a nesmí nastat přezáření čela nebo brady.

-       Hlavní světlo je vhodné použít ze strany modelu s tmavší pletí, abychom vyrovnali různé hustoty tváře a nemuseli podkládat při kopírování nebo zdržovat při zvětšování.

 

Prosvětlování-

-       Provádíme proto, aby ve stínech byla kresba , plastika obrazu však nesmí zaniknout.

-       Prosvětlujeme vždy z opačné strany než je světlo hlavní, s poloviční intenzitou světla hlavního.

-       Využíváme světlo měkké, tj. reflektor „SOFTKA a „Qvadroflex“.

 

 

Objektivy a filtry

-       stejně jako u portrétu

 

 

Zpět